Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

 A szállító minden termék esetében a Kodaker Kft. és GLS Hungary Kft.(továbbiakban: „Szállító”).
Cégnév Kodaker Kft. Nagykereskedelmi Raktár:
Székhely 6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 68
Címe 6800 Hódmezővásárhely Szántó K. J. u. 68
Telefonszáma +3620/242-8900
Cégjegyzékszám: 06-09-007967
Adószám: 12844041-2-06
E-mail címe: rendeles@kodaker.hu
Bankszámlaszám 10402805-50526967-85721007
Weboldala: www.kodaker.hu

 

Képviselő: Janovszki László, ügyvezető
 

Nyitvatartási ideje munkanapokon: 08:00-16:00-ig. Szombaton: Zárva
 

VEVŐ A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában vevő az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás, jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás, vagy egyéb szervezet, aki/amely a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés tárgyában a Szállító részére előzetes regisztrációt követően megrendelést ad le (a továbbiakban: „Vevő”). A regisztrációt a nagykereskedelmi raktárban személyesen vagy e-mailben lehet megtenni.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA A szerződés tárgya a Szállító webáruházában található valamennyi termék. A termék(ek) tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó termék adatlapon tudhatja meg. A webáruházon történt megrendelés leadásakor automatikusan értesítést küldünk a rendelés tartalmáról, mely nem jelenti a rendelés teljesítésének kötelezettségét. A nem teljesíthető tételekről egy későbbi e-mailben küldünk tájékoztatást. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A webáruház működésével és használatával kapcsolatos részletes leírást a webáruház Letöltés menüpontja alatt található Felhasználói kézikönyv tartalmazza.

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A termék(ek) mellett feltüntetett ár a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. Minimum rendelési limit nincs sem első vásárláskor, sem az egyes későbbi rendelések alkalmával. Kivételt képez(nek) ez alól az előre rendelési minimummal meghirdetett akció(k) és rendelési lehetőség(ek). Termék(ek) készletről elérhetőek, úgy a rendelést a raktár leterheltségének függvényében 2-3 munkanapon belül teljesítjük. Az azonnal nem teljesíthető rendelés tételeket nem tartjuk evidenciában. A termék(ek) átvétele és a számla kiegyenlítése az alábbi módokon történhet, ezek között Vevő szabadon kiválaszthatja, hogy számára melyik a legkényelmesebb. Az átvétel módját a megrendelés során lehet megjelölni. • Személyes átvétel Szállító nagykereskedelmi raktárában: A megrendelt termék(ek) Szállító nagykereskedelmi raktárában átvehető(k). A kiállított számlát a nagykereskedelmi raktárban történő személyes átvétel esetén ellenkező tartalmú írásos megállapodás (kereskedelmi szerződés) hiányában, készpénzben lehet rendezni. Bankkártyás fizetésre nincs mód. • Csomagküldő szolgálattal történő kiszállítás belföldön: Amikor a csomagot átveszi a futárszolgálat a Vevő e-mail értesítést kap a részletekről.

A kiszállítás költsége a vásárolt termék(ek)től függően az alábbi táblázatban található díjszabás szerint alakul. A szállítási költség minden esetben a ténylegesen kiszállított árumennyiség/-érték alapján kerül megállapításra. A kiállított számlát a belföldi csomagküldő szolgálattal történő kiszállítás esetén ellenkező tartalmú írásos megállapodás (kereskedelmi szerződés) hiányában, utánvéttel lehet rendezni. Bankkártyás fizetésre nincs mód.

Téves rendelés esetén a termék visszavételének feltétele a termék eladási árából történő 10%-os levonás mely a Kodaker Kft. egyéb költségeinek fedezésére szolgál!

 Csomagküldési költségek
SZAVATOSSÁG

A Vevő által megrendelt termék(ek)re Szállító szavatosságot vállal a teljesítéstől számított 8 napon belül. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Szállító a Vevőnek díjmentesen kicseréli. Ehhez a Vevőnek elég a hibás termék(ek)et Szállító költségén visszajuttatni Szállító nagykereskedelmi raktárába. A visszajuttatás történhet Szállító nagykereskedelmi raktárában történő személyes leadással, futárszolgálattal történő csomagcserével vagy kollégánk látogatása alkalmával személyesen. Ha már nem található készleten hibátlan termék, Vevőnek lehetősége van másik termék(ek)et választani a hibás helyett annak vásárlási értékéig. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát Szállító visszatéríti Vevőnek. GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS A garanciális ügyintézéshez a webáruház Letöltés menüpont alatt elérhető vagy nagykereskedelmi raktárunkban kihelyezett Garanciális igény bejelentő nyomtatvány (a megreklamálni kívánt termék adataival történő) kitöltse és a termékkel együtt nagykereskedésünkbe való visszajuttatása szükséges. A visszajuttatás költsége a Vevőt terheli. Szállító törekszik a garanciális igény mielőbbi elbírálására és megnyugtató rendezésére. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA A Szállító nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Vevőt, hogy csatlakozzon a Szállító weboldalára, ott megrendelést adjon le. 1 / 2 • A Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
    ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

A Szállító a Vevő értékesítés és szolgáltatás keretén belül megismert adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és tárolja. A birtokába jutott adatokat bizalmasan, a szerződés megszűnésétől számított öt évig kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Adatait harmadik félnek csak a rendelés teljesítésével összefüggésben (webáruház működtetése, csomagküldés, stb.) adja át, kivéve a Kodaker Kft-nek (6800 Hódmezővásárhely Szántó K. J. u. 68.). A Vevő a megrendelés leadásával az értékesítés és a szolgáltatás keretén belül átadott adatainak kezeléséhez hozzájárul.     SZERZŐDÉSKÖTÉS A megrendelés véglegesítése ráutaló magatartás, mellyel egy időben a szerződés életbe lép. A szerződést a megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon. A szerződés nyelve magyar. A regisztrált ügyfelek adataikat belépve, az Adataim menüpont alatt tudják módosítani.

    VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályos szövegét a Szállító nagykereskedésében és weboldalán (www.veloport.hu) a Vevő számára hozzáférhetővé teszi. A jelen Általános Szerződési Feltételek esetleges módosítását a Szállító a változás alkalmazásának tervezett kezdőnapját megelőzően legalább tizenöt (15) nappal nyilvánosságra hozza és a fenti módon ugyancsak hozzáférhetővé teszi. Jelen szerződésre épülő jogviszonyra Magyarország jogszabályai irányadók. A jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekben a Felek kölcsönös megegyezésre törekednek. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Felek az esetleges jogvita esetére – a hatáskör függvényében – alávetik magukat az Hódmezővásárhelyi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Felek egyedi esetekre vonatkozó külön - írásbeli - megállapodásban eltérhetnek a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól. A jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége, vagy alkalmazhatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazását. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. március 6. lépnek hatályba és határozatlan ideig (módosításig) maradnak hatályban.